Tác giả: admin

Blended learning cùng thầy Công

PHƯƠNG PHÁP HỌC MỚI, HIỆU QUẢ NHƯNG CHƯA QUEN THUỘC Blended learning được hiểu đơn giản là cách học phối hợp môi trường online – offline, với trình tự học đảo ngược: Cách học này giúp các bạn thấy nhẹ nhàng hơn khi nghe giảng trực tiếp trên lớp (hoặc qua Zoom). Đương nhiên, vì […]