Lớp Sinh thầy Công

Tiến bộ, là tốt hơn mỗi ngày!

Đăng kí học

Các bạn hãy điền form để đăng kí thông tin. Sau đó nhớ mở mail trong vòng 1 ngày sau khi gửi form, để nhận phản hồi từ thầy nhe.

Ghi quận, nếu bạn ở tp Hồ Chí Minh nhe
Bạn chọn khóa có content mà bạn muốn học. Ví dụ năm sau bạn học lớp 11, nhưng muốn học vượt nội dung 12, thì chọn khóa Sinh 12
Những gì các bạn muốn ghi thêm để nhắn đến thầy: nguyện vọng học, mong muốn phương pháp học v.v…