Những điều cần biết

Phần này chứa những nội dung các bạn học sinh của Lớp Sinh thầy Công cần biết trước khitrong khi học. Đặc biệt với các bạn học sinh mới, sẽ có bài học nhập môn, mà các bạn đều phải học qua để biết cách vận hành lớp (hơi lạ so với các bạn) và làm quen cùng thầy. 

Ngoài lớp học nhập môn, còn có những chuyên mục hay ho khác dành cho cả học sinh "khách" và học sinh chính thức đang học thầy; các bạn đừng bỏ qua nhé!