• Thầy chào các bạn!

  Website Lớp Sinh thầy Công được sử dụng cho các lớp Blended Learning và các lớp online của thầy. Ngoài ra còn có những lớp miễn phí để các bạn làm quen phương pháp dạy của thầy hoặc để giao lưu, học hỏi thêm cùng thầy. 

  Các bạn làm theo trình tự sau để vào lớp nhe:

  1. Đăng kí tại khoản tại đây. Hoàn toàn miễn phí nha!
  2. Chọn lớp học phù hợp với mình và nhắn tin Messenger hỏi thầy password vào lớp. Lưu ý là password này khác với password để đăng nhập vào tài khoản của các bạn nhe!
  3. Nhập password, vào lớp và chill cùng thầy Công.
  Có bất kì điều gì chưa rõ, các bạn có thể nhắn tin thầy qua:

  • Page Facebook: facebook.com/thaycongdaysinh
  • Zalo: 0985862835
  • SMS: 0985862835

Các khoá học hiện tại

Khóa học này tập trung các phần rèn luyện nâng cao. Bao gồm:

 1. Phòng tập hằng ngày.
 2. Phòng chuyên đề.
 3. Phòng giải đề Bộ.
 4. Phòng giải đề thi thử các trường.
Đây là nơi tập trung rèn luyện nâng cao và tổng hợp sau khi các bạn bước qua các khóa học cơ bản về các học phần đơn như Di truyền, Tiến hóa, Sinh thái v.v...

Phần này gồm 3 chương:

 1. SINH THÁI HỌC CÁ THỂ.
 2. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ.
 3. QUẦN XÃ VÀ HỆ SINH THÁI.

Phần này gồm 2 chương:
 1. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA.
 2. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT.

Phần học này gồm 5 chương:

1. CƠ CHẾ DI TRUYỀN

2. QUI LUẬT DI TRUYỀN

3. DI TRUYỀN QUẦN THỂ

4. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

5. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Trong đó, phần Qui luật di truyền chiếm tỉ trọng cao trong đề thi ĐH của Bộ.