Các khoá học hiện tại

Di truyền học
Trần Ngô Định Công

Di truyền học

Các Chương và Bài học phần Di truyền học.

Đề thi của Bộ
Trần Ngô Định CôngTrương Thị Minh Thư

Đề thi của Bộ

Tập hợp đề Bộ các năm. Chỉ những bạn, những lớp học đến hết chương trình mới tiếp cận các đề này.

Tập Gym
Trần Ngô Định Công

Tập Gym

Các bài học luyện tập đều đặn nâng cao dần kĩ năng làm bài.

Di truyền học C3 C4 C5
Trần Ngô Định Công

Di truyền học C3 C4 C5

Những bài học miễn phí phần chương III, IV, V. Các bạn có thể vào học với tư cách Khách mà không cần đăng nhập.

Di truyền học (Lớp nhóm)
Trần Ngô Định Công

Di truyền học (Lớp nhóm)

Các Chương và Bài học phần Di truyền học.

Ôn tập Sinh học 11
Trần Ngô Định Công

Ôn tập Sinh học 11

Khóa học này thầy biên soạn nhanh và gấp rút, ngắn gọn để các bạn ôn tập đủ làm các câu mức trung bình - khá cho đề thi ĐH. Các bạn học và ôn tập kĩ nhé.

Trước mắt khóa học chỉ gồm chương I, là chương mà nhiều năm gần đây thi. Cho đến lúc này vẫn chưa nghe có chương II trở đi, nên mình tạm ôn 2 chương này trước nhé.